Jste zde

Oznámení

Průběh 1. workshopu auditu familyfriendlycommunity

Ve středu 27. dubna se v zasedací místnosti Městského úřadu Modřice uskutečnil 1. workshop k projektu auditu familyfriendlycommunity. Na setkání se dostavilo průběžně 26 účastnic/účastníků. Na tomto hodnotícím workshopu měla projektová skupina, za pomoci přítomné veřejnosti, vytvořit souhrn všech stávajících prorodinných opatření a aktivit, které přispívají ke spokojenému životu v naší obci a to napříč všemi generacemi.

Žádáme občany, kteří nemají označenou nádobu na odpad kódem v zadní části popelnice, aby si chybějící kódy vyzvedli na radnici. Děkujeme

Bližší informace o auditu familyfriendlycommunity

Vážení spoluobčané,

Rada města Modřice schválila na svém 56. jednání konaném dne 14.12.2021 Dohodu o účasti na auditu familyfriendlycommunity. Tato dohoda byla uzavřena s Jihomoravským krajem, který je národním realizátorem a nositelem licence auditu. Audit familyfriendlycommunity byl vyvinut v Rakousku. V překladu znamená „audit obec přátelská rodině“. 

OTEVŘÍT

Odkaz na stránky projektu - https://www.donio.cz/doma-jedoma

 

Stránky