Jste zde

Oznámení

Město zvažuje zavedení poptávkové dopravy jako posílení dopravní obslužnosti pro občany. V první etapě žádáme o vyplnění dotazníku. 

V období od 12.04.2023 přibližně po dobu 3 týdnů, bude uzavřen průchod ulicí Havlíčkovou k rychlostní komunikaci II/152 z důvodu rozsáhlých výkopových prací, a to i před domy u silnice. Jediná možnost, jak v tomto úseku silnici přejít a dostat se do ulice U Vlečky či do lokality Primál (a zpět na náměstí), bude hlavní křižovatkou.

PLÁNEK 

Stránky