Jste zde

Zasedání zastupitelstva 5/2015

7. 9. 2015
Kde: 
Velká zasedací místnost
Pozvánka: 

 

Pozvánka

Zápis a Usnesení

Zpráva starosty

Program: Úvod 
1)      Zpráva starosty o činnosti úřadu  dokument
2)      Kontrola uložených úkolů dokument
3)      Prezentace architektonické soutěže „Víceúčelová sportovní hala Modřice“  dokument
4)      Projednání penále dodavateli Pasivního bytového domu pro seniory  dokument
5)      Projednání majetkových transakcí  dokument
6)      Projednání hospodaření města v roce 2015
         6.1. Zprávy o hospodaření města v období 1-7/2015  dokument
         6.2. Plnění rozpočtu města v roce 2015 k 30. 6. 2015  dokument
         6.3. Rozpočtové opatření platů č. 3/2015  dokument
         6.4. Rozpočtové opatření č. 4/2015   dokument
         6.5.Schválení daru klientovi PBDS  dokument
7)      Nástin rozpočtu na rok 2016 dokument
8)      Projednání zřizovací listiny Jednotky SDH Modřice  dokument
9)      Projednání OZV města  dokument
10)  Zprávy z činnosti výborů
       10.1. Zpráva z činnosti Finančního výboru dokument
       10.2. Zpráva z činnosti Kontrolního výboru dokument
11)  Jmenování zástupců města do školské rady  dokument
12)  Schválení složení inventarizačních komisí  dokument
13)  Různé, diskuse  dokument
       Závěr

 

Autor: DH / Datum vytvoření: 12. 10. 2015