Jste zde

Zasedání zastupitelstva 4/2015

8. 6. 2015
Kde: 
Velká zasedací místnost na radnici

Pozvánka

Usnesení  a Zápis a Zpráva starosty

Program: Úvod  dokument

1)      Zpráva starosty o činnosti úřadu  dokument
2)      Kontrola uložených úkolů  dokument
3)      Projednání hospodaření města za rok 2014
         3.1 Zpráva auditorky o výsledku hospodaření města v roce 2014  dokument
         3.2 Schválení účetní závěrky roku 2014  dokument
         3.3 Schválení závěrečného účtu za rok 2014  dokument
4)   Projednání smluvního penále dodavatele PBDS  dokument
5)   Projednání majetkových transakcí  dokument
6)   Zpráva o hospodaření města v roce 2015
      6.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-4/2015  dokument
      6.2 Projednání zhodnocení finančních prostředků  dokument
      6.3 Stanovení pololetních odměn členům výborů  dokument
      6.4 Rozpočtové opatření č. 2/2015  dokument
      6.5 Rozpočtové opatření platů č. 2/2015 dokument
      6.6 Rozpočtové opatření č. 3/2015  dokument
7)   Zřízení zásahové jednotky SDH Modřice  dokument
8)   Zprávy z činnosti výborů
      8.1 Zpráva z činnosti Finančního výboru  dokument
      8.2 Zpráva z činnosti Kontrolního výboru  dokument
9)   Různé, diskuse  dokument
      Závěr

Doplnění bodu 9.

Autor: LeV / Datum vytvoření: 8. 6. 2015