Jste zde

6. řádné zasedání Zastupitelstva města Modřice

2. 12. 2019
Pozvánka: 

 

 

      Úvod

 1. Zpráva starosty o činnosti úřadu

 2. Kontrola uložených úkolů  dokument

 3. Projednání majetkových transakcí  dokument

 4. Projednání hospodaření města Modřice v roce 2019

  4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-10/2019  dokument  dokument

  4.2 Projednání rozpočtového opatření č. 7/2019  dokument

  4.3 Schválení rozpočtového opatření č. 8/2019  dokument

  4.4 Stanovení pololetních odměn členům výborů ZMM  dokument

  4.5 Stanovení pololetních odměn členům komisí RMM  dokument

 5. Projednání rozpočtu města Modřice na rok 2020

  5.1 Rozpočet sociálního fondu města na rok 2020  dokument

  5.2 Zařazení dotací a příspěvků organizacím do rozpočtu města na rok 2020  dokument  dokument

  5.3 Zařazení investičních akcí do rozpočtu města na rok 2020  dokument

  5.4 Projednání návrhu rozpočtu města Modřice na rok 2020  dokument  dokument  dokument

  5.5 Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím  dokument

 6. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu města Modřice na období 2021-2022  dokument

 7. Projednání Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na výstavbu „Víceúčelové sportovní haly Modřice“  dokument  dokument

 8. Projednání OZV  dokument

 9. Zpráva o činnosti výborů ZMM

  9.1 Zpráva o činnosti FV  dokument

  9.2 Zpráva o činnosti KV  dokument

 10. Projednání plánu činnosti orgánů města v roce 2020  dokument

 11. Různé, diskuse  dokument

  Závěr

   

 

Autor: MN / Datum vytvoření: 22. 11. 2019