Jste zde

4. řádné zasedání Zastupitelstva města Modřice

3. 6. 2019
Pozvánka: 
Zápis: 
Usnesení: 

 

 

       Úvod

 1. Zpráva starosty o činnosti úřadu

 2. Zpráva o plnění uložených úkolů  dokument

 3. Projednání hospodaření města za rok 2018
  3.1 Zpráva auditorky o výsledku hospodaření města v roce 2018  dokument
  3.2 Schválení účetní závěrky roku 2018  dokument  dokument  dokument  dokument  dokument  dokument  dokument  dokument
  3.3 Schválení závěrečného účtu za rok 2018  dokument

 4. Projednání majetkových transakcí  dokument

 5. Projednání Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na výstavbu „Víceúčelové sportovní   haly Modřice“  dokument

 6. Projednání hospodaření města v roce 2019
  6.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-4/2019  dokument  dokument
  6.2 Rozpočtové opatření č. 3/2019  dokument  dokument  dokument  dokument  dokument
  6.3 Schválení poskytnutých dotací a smlouvy o posyktnutí dotace  dokument  dokument  dokument  dokument
  6.4 Rozpočtové opatření č. 4/2019  dokument
  6.5 Stanovení pololetních odměn členům výborů ZMM  dokument
  6.6 Stanovení pololetních odměn členům komisí RMM  dokument

 7. Projednání OZV města  dokument  dokument  dokument

 8. Zpráva o činnosti výborů ZMM
  8.1 Zpráva o činnosti FV  dokument  dokument  dokument
  8.2 Zpráva o činnosti KV  dokument  
  8.3 Schválení Kontrolního řádu výborů ZMM  dokument

 9. Různé, diskuse  dokument  dokument  dokument  dokument  dokument  dokument
  Závěr

Autor: LK / Datum vytvoření: 24. 5. 2019