Jste zde

3. řádné veřejné zasedání ZMM

 

 

 

         

                          Úvod

                    1)  Zpráva starosty o činnosti úřadu

                    2)  Projednání stanovených úkolů  dokument

                    3)  Bezpečnostní situace města

                         3.1 Zpráva obvodního oddělení PČR Rajhrad za rok 2018  dokument

                         3.2 Výroční zpráva MP Modřice za rok 2018  dokument

                   4)   Zpráva o provozu, hospodaření a využívání PBDS  dokument

                   5)   Projednání hospodaření města v roce 2018

                          5.1 Rozpočtové opatření č. 8/2018  dokument, dokument, dokument, dokument, dokument

                          5.2 Procentuální plnění rozpočtu v roce 2018  dokument

                          5.3 Výsledky inventarizace majetku k 31.12.2018

                   6)   Projednání majetkových transakcí  dokument

                   7)   Upřesnění rozpočtu roku 2019

                          7.1 Projednání rozpočtového opatření č. 1/2019  dokument, dokument, dokument, dokument, dokument

                          7.2 Schválení Smluv o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč  dokument

                   8)   Projednání zprávy o činnosti FV ZMM  dokument

                   9)   Projednání zprávy o činnosti KV ZMM  dokument

                 10)   Projednání OZV  dokument

                 11)   Různé, diskuze  dokument, dokument, dokument, dokument

                         Závěr

 

        

Autor: DH / Datum vytvoření: 20. 2. 2019