Jste zde

18. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice

6. 6. 2022
Pozvánka: 

 

 

 

            Úvod

      1)  Zpráva starosty o činnosti úřadu

      2)  Zpráva o plnění uložených úkolů  dokument  dokument

      3)  Projednání hospodaření města za rok 2021

             3.1 Zpráva auditorky o výsledku hospodaření města v roce 2021  dokument

             3.2 Schválení účetní závěrky roku 2021  dokument

             3.3 Schválení závěrečného účtu za rok 2021  dokument

       4)   Projednání majetkových transakcí  dokument

       5)   Projednání hospodaření města v roce 2022

             5.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-4/2022  dokument  dokument

             5.2 Rozpočtové opatření č. 3/2022  dokument

             5.3 Rozpočtové opatření č. 4/2022  dokument

             5.4 Projednání žádostí o dotace z rozpočtu města Modřice z roku 2022  dokument

             5.5 Rozpočtové opatření č. 5/2022  dokument  dokument

             5.6 Rozpočtové opatření střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024  dokument

             5.7 Projednání přijetí úvěru  dokument

             5.8 Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč  dokument

             5.9 Stanovení pololetních odměn členům výborů ZMM  dokument

             5.10 Stanovení pololetních odměn členům komisí RMM  dokument

       6)   Zpráva o činnosti FV  dokument  dokument

       7)   Zpráva o činnosti KV  dokument  dokument

       8)   Projednání OZV

            8.1 OZV č. 3/2022, Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranství  dokument  dokument

            8.2 OZV č. 4/2022, O stanovení obecního systému odpadového hospodářství  dokument  dokument

       9)   Různé, diskuse  dokument  dokument  dokument

             Závěr

 

 

 

 

 

 

Autor: MN / Datum vytvoření: 27. 5. 2022