Jste zde

Rozpočet a hospodaření za rok 2016

 

Rozpočtový výhled na rok 2016 Rozpočtový výhled Komentář  
  Rozpočtové opatření č.1 Komentář  
       
Schválený rozpočet na rok 2016 Rozpočet odvětvový    
  Rozpočet druhový    
    Investiční akce  
    Poskytnuté dotace  
       
Rozpočtová opatření roku 2016 RO č. 1 - odvětvový Investiční akce Komentář
                - druhový Poskytnuté dotace  
  RO č. 2 - odvětvový Investiční akce Komentář
                - druhový Poskytnuté dotace  
  RO č. 3 - odvětvový Investiční akce Komentář
                - druhový Poskytnuté dotace  
  RO č. 4 - odvětvový Investiční akce Komentář
               - druhový Poskytnuté dotace  
  RO č. 5 - odvětvový Investiční akce Komentář
               - druhový Poskytnuté dotace  
  RO č. 6 - odvětvový Investiční akce Komentář
               - druhový Poskytnuté dotace  
  RO č. 7 - odvětvový Investiční akce Komentář
               - druhový Poskytnuté dotace  

 

Závěrečný účet města Modřice za rok 2016

01. Závěrečný účet

02. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

03. Výkazy příspěvkových organizací

          Mateřská škola    Rozvaha     Výkaz zisku a ztráty     Příloha     Zpráva z VSK

          Základní škola     Rozvaha     Výkaz zisku a ztráty     Příloha     Zpráva z VSK

04. Výkazy města         Rozvaha     Výkaz zisku a ztráty     Příloha     

                                                 Přehled o peněžních tocích     Přehled o změnách kapitálu    

                                                 Fin 2-12

05. Inventurní soupis zastaveného majetku

06. Inventurní soupis zůstatků bankovních účtů, hotovosti a cenin

07. Zpáva o výsledku inventarizace

      Příloha 1_a     Příloha 1_b     Příloha 3     Příloha 4     Příloha 5     Příloha 6

08. Ukazatele

09. Finanční vypořádání přijatých dotací

10. Příloha k závěrečnému účtu

Autor: RM / Datum vytvoření: 16. 7. 2014