Jste zde

Rozpočet a hospodaření za rok 2013

Schválený rozpočet na rok 2013     - Rozpočet

 

Rozpočtová opatření v roce 2013   - Rozpočtová opatření       - Komentář k RO č.1

                                                                                                - Komentář k RO č.2 

                                                                                                - Komentář k RO č.3

                                                                                                - Komentář k RO č.4

                                                                                                - Komentář k RO č.5

                                                                                                - Komentář k RO č.6

Závěrečný účet města za rok 2013

  1. Závěrečný účet
  2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
  3. Výkazy příspěvkových organizací   -   MŠ          Rozvaha          Výsledovka          Příloha                                                               ZŠ           Rozvaha          Výsledovka          Příloha
  4. Výkazy města -     FIN 2-12          Rozvaha          Výsledovka          Příloha
  5. Inventurní soupis zastaveného majetku
  6. Inventurní soupis zůstatků bankovních účů a cenin
  7. Finanční vypořádání   
  8. Zápis o výsledku inventarizace
  9. Ukazatele
  10. Příloha k závěrečnému účtu

 

Autor: RM / Datum vytvoření: 17. 10. 2011