Jste zde

Průběh 1. workshopu auditu familyfriendlycommunity

Průběh 1. workshopu auditu familyfriendlycommunity

Ve středu 27. dubna se v zasedací místnosti Městského úřadu Modřice uskutečnil 1. workshop k projektu auditu familyfriendlycommunity. Na setkání se dostavilo průběžně 26 účastnic/účastníků. Na tomto hodnotícím workshopu měla projektová skupina, za pomoci přítomné veřejnosti, vytvořit souhrn všech stávajících prorodinných opatření a aktivit, které přispívají ke spokojenému životu v naší obci a to napříč všemi generacemi.

Pro auditní proces jsou klíčová následující životní období, kterými se projektová skupina v průběhu celého workshopu zabývala:

1. Těhotenství a narození dítěte
2. Rodina s kojencem
3. Malé dítě do 3 let
4. Dítě v mateřské škole
5. Dítě školního věku
6. Mladý člověk v procesu vzdělávání
7. Období po aktivním rodičovství (vztah prarodiče, děti, vnoučata)
8. Senioři

Po více než dvou hodinách se podařilo projít krok po kroku jednotlivá životní období a určit tzv. „současný stav“ aktivit v obci a zapsat je do projektové zprávy. Po tomto zhodnocení se projektová skupina rovněž dohodla na způsobech zapojení obyvatel obce, které bude probíhat formou dotazníků v případě dospělých, menší děti předají svoje náměty pomocí výtvarných technik či krátkém článečku, starší děti se budou moci vyjádřit také vyplněním dotazníku.

Pro všechny občany stále platí, že mohou zasílat svoje náměty, nápady a připomínky, které budou podkladem pro sestavení návrhu nových či zachování stávajících pro-rodinných aktivit a opatření vedoucích ke spokojenému životu v naší obci na e-mail: katerina.koubkova@mesto-modrice.cz .

Celé setkání mělo velmi pozitivní „náboj“ a věřím, že tomu tak bude i v dalším průběhu auditního procesu v naší obci.

Děkuji všem, kteří se do tohoto projektu jakkoliv zapojili a dále ještě zapojí.

Ing. Hana Chybíková a Mgr. Kateřina Koubková