Jste zde

Bližší informace o auditu

Bližší informace o auditu familyfriendlycommunity

Vážení spoluobčané,

Rada města Modřice schválila na svém 56. jednání konaném dne 14.12.2021 Dohodu o účasti na auditu familyfriendlycommunity. Tato dohoda byla uzavřena s Jihomoravským krajem, který je národním realizátorem a nositelem licence auditu. Audit familyfriendlycommunity byl vyvinut v Rakousku. V překladu znamená „audit obec přátelská rodině“. 

Význam slova „audit“ vychází z latinského slova „audire“, které překládáme jako „slyšet, naslouchat, konzultovat“. Nejedná se tedy o audit v pravém slova smyslu, tak jak ho známe z hospodářského prostředí, ale o vzájemné naslouchání mezi občany a zástupci obce.

Cílem je probudit zájem obce a občanů o život rodin v obci a aktivizovat je, aby společným úsilím a vzájemnou komunikací utvářeli prostředí, ve kterém se žije dobře všem obyvatelům napříč generacemi.

Klíčová jsou následující životní období:

  1. Těhotenství a narození dítěte
  2. Rodina s kojencem
  3. Malé dítě do 3 let
  4. Dítě v mateřské škole
  5. Dítě školního věku
  6. Mladý člověk v procesu vzdělávání
  7. Období po aktivním rodičovství (vztah prarodiče, děti, vnoučata)
  8. Senioři

       Všichni občané se mohou zapojit do spolupráce na tomto projektu účastí na 1. workshopu, který se uskuteční ve středu 27. dubna 2022 od 17:30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Modřicích.  

Pokud máte zájem stát se členy projektové skupiny, kontaktujte paní Hanu Chybíkovou (zodpovědná osoba za provedení auditu) na tel.: 537 001 013 nebo na e-mailu: hana.chybikova@mesto-modrice.cz. Na uvedenou e-mailovou adresu můžete rovněž zasílat svoje náměty, nápady a připomínky, které budou podkladem pro sestavení návrhu nových pro-rodinných aktivit a opatření vedoucích ke spokojenému životu v naší obci.  

             Více o projektu a prorodinné politice JMK najdete na stránkách Jihomoravského kraje www.affc.cz