Jste zde

Odpady

Čipování nádob na bio i komunální odpad, které nebyly označeny, proběhne v pátek 29.10. během celého dne. Prosíme občany, aby vystavili všechny nádoby na odpad, které používají a nechali je po celý den svozu před domem. Na nádoby viditelným způsobem napsali své číslo popisné. 

Bytovým domům budou nové nádoby na tříděný odpad rozvezeny začátkem měsíce listopadu. 

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za trpělivost. 

ČLÁNEK - OTEVŘÍT

Informační brožura - OTEVŘÍT

Jak správně třídit odpad - OTEVŘÍT

Kalendář svozu - OTEVŘÍT

 

Sběrný dvůr Modřice je ve dnech 19.7. - 23.7. UZAVŘEN z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení.

Dochází ke změně svozu bioodpadu ze čtvrtka na úterý. První svoz v roce 2021 bude v úterý 12. ledna, další 2. února. Od 2. března se budou biopopelnice svážet každý týden vždy v úterý.   

Sběrný dvůr Modřice bude do konce roku 2020 uzavřen v těchto dnech: 24.11., 25.11., 8.12., 9.12., 15.12., od 22.12. (od 12 hodin) do 31.12.

Svoz bioodpadu v zimních měsících probíhá od prosince 2020 do konce února 2021 vždy první úterý v měsíci. Od začátku března se sváží podle letního režimu -  každé úterý. Upozorňujeme, že svoz se provádí od 6:00 do 22:00 hodin. Kontejnery u fotbalového hřiště se v zimních měsících nepřistavují. Od začátku března se přistavují každé liché pondělí a sváží se v úterý. 

 

Sběrný dvůr Modřice bude uzavřen ve dnech:

  •  1. 6. po celý den 
  • 10. 6. do 12:30 hodin, odpoledne bude otevřeno
  • 11. 6. po celý den

Sběrný dvůr Modřice bude UZAVŘEN v termínech: 12. 5. od 12:00, 20. 5 a 21. 5. celý den. 

 

Sběrný dvůr Modřice je uzavřen až do 1.4.2020 (včetně).

Stránky