Jste zde

Zasedání zastupitelstva 3/2015

9. 3. 2015
Kde: 
Velká zasedací místnost na radnici
Pozvánka: 

Zpráva starosty

Program:
           Úvod
1)        Zpráva starosty o činnosti úřadu  dokument
2)        Projednání stanovených úkolů  dokument
3)        Bezpečnostní situace města
           3.1 Zpráva obvodního oddělení PČR Rajhrad za rok 2014  dokument
           3.2 Výroční zpráva MP Modřice za rok 2014  dokument
4)        Projednání hospodaření města v roce 2014
           4.1 Procentuální plnění rozpočtu v roce 2014  dokument
           4.2 Výsledky inventarizace majetku k 31.12.2014  dokument
5)        Projednání majetkových transakcí  dokument
6)        Upřesnění rozpočtu roku 2015
           6.1 Projednání odměn neuvolněným zastupitelům  dokument
           6.2 Projednání náhrad neuvolněným zastupitelům  dokument
           6.3 Projednání rozpočtového opatření č. 1/2015  dokument
7)        Zpráva z činnosti Finančního výboru ZMM  dokument
8)        Zpráva z činnosti Kontrolního výboru ZMM - Na žádost předsedy kontrolního výboru pana Richarda Tomandla odstraněno
9)        Zvolení pověřeného strážníka Městské policie  dokument
10)      Různé, diskuse  dokument
           Závěr

Doplnění materiálu k zasedání ZMM: dokument 1, dokument 2, dokument 3, dokument 4,

Autor: LeV / Datum vytvoření: 9. 3. 2015