Jste zde

Zasedání zastupitelstva 17/2018

4. 6. 2018
Kde: 
Velká zasedací místnost MěÚ
Pozvánka: 
Zápis: 
Usnesení: 

 

 

   Úvod

1) Zpráva starosty o činnosti úřadu  dokument

2) Kontrola uložených úkolů  dokument

3) Volba přísedícího k Okresnímu soudu Brno-venko pro období 2018-2022  dokument

4) Projednání hospodaření města za rok 2017

4.1 Zpráva auditorky o výsledku hospodaření města v roce 2017  dokument

4.2 Schválení účetní závěrky roku 2017  dokument

4.3 Schválení závěrečného účtu za rok 2017  dokument

5) Projednání majetkových transakcí  dokument

6) Projednání hospodaření města v roce 2018

6.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-4/2018  dokument

      6.2 Rozpočtové opatření č. 1/2018  dokument

      6.3 Stanovení pololetních odměn členům výborů  dokument

7) Projednání OZV města

7.1 Návrh OZV č. 1/2018, kterou se vydává požární řád obce  dokument

7.2 Návrh OZV č. 2/2018, o udržování čistoty veřejných prostranství  dokument

8) Změna zřizovací listiny Mateřské školy Modřice  dokument

9) Žádosti o změny ÚP  dokument

10) Zprávy z činnosti výborů

      10.1 Zpráva z činnosti FV  dokument

      10.2 Zpráva z činnosti KV  dokument

11) Různé, diskuse  dokument

Závěr

 

 

 

Autor: MN / Datum vytvoření: 25. 5. 2018