Jste zde

Zasedání zastupitelstva 16/2018

5. 3. 2018
Kde: 
Velká zasedací místnost
Pozvánka: 
Zápis: 
Usnesení: 

 

 

    Úvod

            1) Zpráva starosty o činnosti úřadu
            2) Projednání stanovených úkolů  dokument
            3) Bezpečnostní situace města
                        3.1 Zpráva OOP PČR Rajhrad za rok 2017  dokument
                        3.2 Zpráva MP Modřice za rok 2017  dokument
            4) Zpráva o provozu, hospodaření a využívání PBDS  dokument
            5) Projednání hospodaření města v roce 2017
                        5.1 Rozpočtové opatření č. 10/2017  dokument
                        5.2 Procentuální plnění rozpočtu 2017  dokument
                        5.3 Výsledky inventarizace majetku k 31. 12. 2017  dokument
            6) Projednání majetkových transakcí  dokument
            7) Upřesnění rozpočtu města na rok 2018
                        7.1 Upřesnění rozpočtu RO č. 1/2018  dokument
                        7.2 Schválení smluv o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč  dokument
            8) Projednání zpráv z činnosti KV  dokument
            9) Projednání zpráv z činnosti FV  dokument
          10) Projednání žádostí o změnu OZV dokument
          11) Projednání návrhů na změnu ÚP  dokument
          12) Různé, diskuze  dokument
            Závěr

 

Autor: LK / Datum vytvoření: 23. 2. 2018