Jste zde

Zasedání zastupitelstva 15/2017

4. 12. 2017
Pozvánka: 
Zápis: 

 

 

 

Program:

             Úvod

         1) Zpráva starosty o činnosti úřadu  dokument

         2) Kontrola uložených úkolů  dokument

         3) Projednání majetkových transakcí  dokument

         4) Plán odpadového hospodářství  dokument

         5) Projednání hospodaření města v roce 2017

               5.1 Zpráva o hospodaření města v období 1 – 10/2017  dokument

                5.2 Projednání rozpočtového opatření č. 6/2017 a č. 7/2017  dokument

                5.3 Schválení rozpočtového opatření č.8/2017  dokument

         6) Projednání rozpočtu města na rok 2018

                6.1 Rozpočet sociálního fondu města Modřice pro rok 2018  dokument

                6.2 Zařazení dotací a příspěvků organizacím do rozpočtu města Modřice na rok 2018  dokument

                6.3 Zařazení investičních akcí do rozpočtu města Modřice pro rok 2018  dokument

                6.4 Projednání odměn neuvolněným zastupitelům města Modřice na rok 2018  dokument

                6.5 Projednání návrhu rozpočtu města Modřice na rok 2018  dokument

                6.6 Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím  dokument

                      7) Projednání rozpočtových výhledů na roky 2019 a 2020  dokument

         8) Změna zřizovací listiny ZŠ Modřice  dokument

         9) Projednání OZV města

                9.1 OZV o hazardu  dokument

                9.2 OZV o konzumaci alkoholu  dokument

        10) Zprávy z Finančního výborů

                   10.1 Zpráva z činnosti FV  dokument

                10.2 Projednání pololetních odměn členům FV  dokument

      11) Zprávy z Kontrolního výboru

                11.1 Zpráva z činnosti KV  dokument

                11.2 Projednání pololetních odměn členům KV  dokument

      12) Projednání žádostí o změnu ÚP  dokument

      13) Projednání plánu činnosti orgánů města Modřice v roce 2018  dokument

      14) Různé, diskuse  dokument

             Závěr

 

Autor: MV / Datum vytvoření: 24. 11. 2017