Jste zde

Zasedání zastupitelstva 15/2014

10. 3. 2014
Kde: 
Velká zasedací místnost na radnici
Pozvánka: 

PROGRAM: Úvod

1)       Zpráva starosty o činnosti úřadu
2)       Projednání stanovených úkolů text
3)       Bezpečnostní situace města
3.1 Zpráva obvodního oddělení PČR Rajhrad za rok 2013 text
3.2 Výroční zpráva Městské policie Modřice za rok 2013 text
4)       Projednání hospodaření města v roce 2013
4.1 Projednání rozpočtového opatření č. 6/2013 text
4.2 Procentuální plnění rozpočtu v roce 2013 text
4.3 Projednání výsledků inventarizace majetku k 31.12.2013 text
4.4 Směrnice ke schvalování účetních závěrek - návrh text
5)       Projednání majetkových transakcí text
6)       Upřesnění rozpočtu města roku 2014 
6.1 Projednání rozpočtového opatření č. 1/2014 text
6.2 Projednání rozpočtového opatření č. 2/2014 text
7)       Provoz Pasivního bytového domu pro seniory
7.1 Směrnice č. 1/2014 Zásady poskytování Sociálního příspěvku klientům PBDS text
7.2 Zřizovací listina Pasivního bytového domu pro seniory text
8)       Projednání příspěvkové organizace ZŠ Modřice
8.1 Zřizovací listina ZŠ Modřice text
8.2 Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2014 text
9)       Projednání příspěvkové organizace MŠ
9.1 Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2014 text
10)    Zpráva z činnosti FV text
11)    Zpráva z činnosti KV text
12)    Různé, diskuse - nebyly dodány žádné podklady k projednání
Závěr

Autor: LeV / Datum vytvoření: 10. 3. 2014