Jste zde

Zasedání zastupitelstva 13/2017

 

Program:
             Úvod
         1) Zpráva starosty o činnosti úřadu  Dokument
         2) Kontrola uložených úkolůDokument
         3) Projednání hospodaření města v roce 2016
               3.1 Zpráva auditorky o výsledku hospodaření města v roce 2016Dokument
               3.2 Schválení účetní závěrky roku 2016Dokument
               3.3 Schválení závěrečného účtu za rok 2016Dokument
         4) Projednání majetkových transakcíDokument
         5) Zpráva o hospodaření města v roce 2017
               5.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-4/2017Dokument
               5.2 Rozpočtové opatření č. 2/2017Dokument
               5.3 Rozpočtové opatření č. 1/2017 Sociálního fondu města ModřiceDokument
               5.4 Rozpočtové opatření č. 3/2017Dokument
               5.5 Stanovení pololetních odměn členům výborůDokument
         6) Projednání OZV městaDokument
         7) Zprávy z činnosti výborů
               7.1 Zpráva z činnosti FVDokument
               7.2 Zpráva z činnosti KVDokument
         8) Různé, diskuseDokument
               Závěr

 

Autor: DH / Datum vytvoření: 26. 5. 2017