Jste zde

Zasedání zastupitelstva 10/2016

5. 9. 2016
Kde: 
Velká zasedací místnost

Program:

           Úvod
       1) Zpráva starosty o činnosti úřadu  dokument
       2) Kontrola uložených úkolů  dokument
       3) Projednání majetkových transakcí  dokument
       4) Projednání hospodaření města v roce 2016
            4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-6/2016  dokument
            4.2 Rozpočtové opatření č. 4/2016  dokument
       5) Projednání OZV města  dokument
       6) Projednání záležitostí týkajících se Územního plánu Modřice  dokument           
       7) Zprávy z činnosti výborů
            7.1 Zpráva z činnosti Finančního výboru dokument
            7.2 Zpráva z činnosti Kontrolního výboru  dokument  jak provozovat byt
       8) Schválení složení inventarizačních komisí  dokument
       9) Různé, diskuse  dokument

Autor: DH / Datum vytvoření: 26. 8. 2016