Jste zde

Mimořádné zasedání zastupitelstva 6/2017

 

 

Program:

Úvod
1) Výběrové řízení s aukcí čís. B/67/2017 na prodej pozemku parc. č. 1451/7 – ostatní  plocha, dobývací prostor, zapsaného na LV č. 60000 ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Dokument                                                                                                                                          
Závěr

 

Autor: MV / Datum vytvoření: 28. 6. 2017