Jste zde

Mimořádné zasedání zastupitelstva 5/2017

 

Program:

 Úvod

1) Výběrové řízení s aukcí čís. B/39/2017 na prodej pozemku parc. č. 1451/7 – ostatní  plocha, dobývací prostor, zapsaného na LV č. 60000 ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  Dokument

Závěr

 

Autor: MV / Datum vytvoření: 4. 5. 2017