Jste zde

14. veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice

7. 6. 2021
Pozvánka: 

 

 

           Úvod

 1. Zpráva starosty

 2. Zpráva o plnění uložených úkolů  dokument  dokument  dokument

 3. Projednání hospodaření města za rok 2020

  3.1 Zpráva auditorky o výsledku hospodaření města v roce 2020  dokument

  3.2 Schválení účetní závěrky roku 2020  dokument  dokument  dokument  dokument  dokument

  3.3 Schválení závěrečného účtu za rok 2020   https://www.mesto-modrice.cz/rozpocet-hospodareni-za-rok-2020

 4. Projednání majetkových transakcí  dokument

 5. Projednání hospodaření města v roce 2021

  5.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-4/2021  dokument  dokument

  5.2 Rozpočtové opatření č. 3/2021  dokument

  5.3 Rozpočtové opatření č. 4/2021  dokument

  5.4 Projednání žádostí o dotace z rozpočtu města  dokument

  5.5 Rozpočtové opatření č. 5/2021  dokument

  5.6 Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci  dokument

  5.7 Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Modřice  dokument

  5.8 Stanovení pololetních odměn členům výborů ZMM  dokument

  5.9 Stanovení pololetních odměn členům komisí RMM  dokument

 6. Zpráva o činnosti FV  dokument  dokument

 7. Zpráva o činnosti KV  dokument

 8. Různé, diskuse  dokument

  Závěr

   

   

 

Autor: MN / Datum vytvoření: 28. 5. 2021