Jste zde

Rozpočet a hospodaření za rok 2020

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020
   
Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2020 Rozpočtové opatření číslo 1
  Rozpočtové opatření číslo 2
  Rozpočtové opatření číslo 3
  Rozpočtové opatření číslo 4
  Rozpočtové opatření číslo 5
  Rozpočtové opatření číslo 6
  Rozpočtové opatření číslo 7
  Rozpočtové opatření číslo 8
  Rozpočtové opatření číslo 9
  Rozpočtové opatření číslo 10
  Rozpočtové opatření číslo 11
  Rozpočtové opatření číslo 12
   
Schválený rozpočet města Modřice na rok 2020 Schválený rozpočet na rok 2020
   
   
Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2020 Návrh rozpočtu na rok 2020 - prezentace
  Návrh rozpočtu na rok 2020 - tabulková část
   
Návrh závěrečného účtu města Modřice za rok 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2020
  Přílohy:
  1. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
  2. Výkazy zřízených příspěvkových organizací k 31.12.2020
     2.1. Mateřská škola - Rozvaha k 31.12.2020
     2.2. Mateřská škola - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
     2.3. Mateřská škola - Příloha k 31.12.2020
     2.4. Mateřská škola - Zpráva o výsledku kontroly ze dne 18.12.2020
     2.5. Základní škola - Rozvaha k 31.12.2020
     2.6. Základní škola - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
     2.7. Základní škola - Příloha k 31.12.2020
     2.8. Základní škola - Zpráva o výsledku kontroly za dne 21.12.2020
  3. Finanční vypořádádní přijatých dotací za rok 2020
     3.1. MV - Dopravní automobil JSDH Modřice
     3.2. VPS - Volby do Evropského parlamentu
     3.3. MV - Výdaje JSDH Modřice na rok 2019
  4. Přehled poskytnutých dotací v roce 2020
  5. Inventurní soupis zastaveného majetku k 31.12.2020
  6. Inventarizační zpráva za rok 2020
  7. Příloha k závěrečnému účtu za rok 2020
   
Schválený Závěrečný účet města Modřice za rok 2020 Schválený Závěrečný účet za rok 2020
  Přílohy:
  1. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
  2. Výkazy zřízených příspěvkových organizací k 31.12.2020
     2.1. Mateřská škola - Rozvaha k 31.12.2020
     2.2. Mateřská škola - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
     2.3. Mateřská škola - Příloha k 31.12.2020
     2.4. Mateřská škola - Zpráva o výsledku kontroly ze dne 18.12.2020
     2.5. Základní škola - Rozvaha k 31.12.2020
     2.6. Základní škola - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
     2.7. Základní škola - Příloha k 31.12.2020
     2.8. Základní škola - Zpráva o výsledku kontroly za dne 21.12.2020
  3. Finanční vypořádádní přijatých dotací za rok 2020
     3.1. MV - Dopravní automobil JSDH Modřice
     3.2. VPS - Volby do Evropského parlamentu
     3.3. MV - Výdaje JSDH Modřice na rok 2019
  4. Přehled poskytnutých dotací v roce 2020
  5. Inventurní soupis zastaveného majetku k 31.12.2020
  6. Inventarizační zpráva za rok 2020
  7. Příloha k závěrečnému účtu za rok 2020
Autor: RM / Datum vytvoření: 28. 12. 2017