Jste zde

Úřední deska

Nadpis Vyvěšení / Sejmutí
Zveřejnění zápisu a usnesení z 3. zasedání ZMM 28. 3. 2019
Zveřejnění zápisu a usnesení z 1. mimořádného ZMM 5. 3. 2019
Zápis a usnesení z 2. zasedání ZMM 16. 1. 2019
Výsledky voleb do zastupitelstva 5.- 6.10.2018 6. 10. 2018
Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu BD Za Humny 26. 9. 2018
Oznámení minimálního počtu členů okrskové volební komise 6. 8. 2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Zákaz odběru povrchových vod 26. 7. 2018
Závěrečný účet za rok 2017 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 28. 2. 2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě, o přístupnosti a možnosti nahlédnutí 12. 2. 2018
Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu 2018 18. 1. 2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu na roky 2018-2020 18. 1. 2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky 18. 12. 2017
Upozornění na spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi 4. 10. 2017
Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu 2017 Cyklistická stezka Brno - Vídeň 18. 4. 2017
Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2016 Cyklistická stezka Brno - Vídeň 18. 4. 2017
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2019 Cyklistická stezka Brno - Vídeň 9. 3. 2017
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č.72/2016 9. 9. 2016
Dražební vyhláška-prodejem movitých věcí 28. 9. 2016
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 16. 8. 2016
Oznámení - volby 8. 8. 2016
Příspěvek Úřadu práce na dojíždění za prací 15. 6. 2016
Ztráty a nálezy květen 2016 25. 5. 2016
Veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí 29. 4. 2016
Záměr pronájmu garážového stání v bytovém domě Za Humny 22. 4. 2016
Pravidelné hlášení 23.3.2016 23. 3. 2016

Stránky