Jste zde

Pravidelné hlášení 23.3.2016

Datum publikace: 
23. 3. 2016

 

Vážení občané,

Modřice jsou obtěžovány pachem z různých zdrojů firem v okolí a tato problematika je v současné době pro vedení města i ostatních obcí těžko řešitelná.

Podpořme svým podpisem Petici za prosazení emisních limitů a metodiky řešení pachových látek do právě připravované novely zákona o ovzduší, která bude předána Parlamentu České Republiky a vládě České republiky.

Petice je připravena k nahlédnutí a podpisu na městském úřadě do 4. 4. 2016. u p. Lenky Ventrubové na informacích.

Město Modřice zve občany na 81. komorní koncert na radnici, na kterém vystoupí studenti Gymnázia s uměleckou profilací a Základní umělecké školy Pavla Křížkovského z Brna - Komína. V programu od autorů z různých dob se představí řada nástrojů a to nejen běžný klavír, violoncello či kytarový soubor, ale i flétny, fagot, trubka a cembalo. Představení těchto velkých brněnských uměleckých škol může být nejen zážitkem pro pravidelné návštěvníky modřických koncertů, ale také zajímavou inspirací pro žáky vyšších tříd Základní školy i mladé muzikanty, navštěvující Základní uměleckou školu. Koncert se koná ve velkém sále na radnici ve středu 30. března 2016 v 19 hodin,vstupné je dobrovolné.

Oznamujeme uzavření Sběrného Dvora Modřice od pátku 25.3. – do pondělí 28.3.2016. Otevřeno dle pracovní doby bude od úterý 29.3.2016.

V sobotu 2. dubna se bude od 15 hodin konat v hotelu Gregor DĚTSKÝ KARNEVAL. Všechny malé i velké srdečně zveme na zábavu s Trampo a Línou.

Od 4. dubna bude změna adresy zákaznického centra Brněnských vodáren a kanalizací a to na Pisáreckou 1a v Brně- Pisárkách (u Anthroposu). Úřední hodiny zůstávají stejné jako tomu bylo na ulici Hybešova.  

V pátek 8. 4. od 15 do 18 hodin a v sobotu 9. 4. od 7 do 13 hodin pořádá Myslivecké sdružení sběr kovového šrotu. Budete-li potřebovat pomoc při manipulaci s těžkými předměty kontaktujte p. Kopřivu, tel.: 606 364 518 nebo p. Tekera, tel.: 605 261 826.

Český statistický úřad oznamuje, že ve městě Modřice bude probíhat šetření v domácnostech v termínu od 6. února do 5. června 2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů, kteří se prokáží průkazem tazatele a příslušným pověřením, které ve spojení s občanským průkazem je opravňuje k provedení šetření Životní podmínky 2016.

Dne 11.04.2016 od 07:30 do 16:30 vypnutá oblastModřice, trafostanice 9046 Brněnská,tj. ul.Brněnská od motokár směr Rajhrad tj. dům č.534, zahrady + chaty. Dále od motokár ul. Brněnská směr Brno po smyčku DP (levá strana po čp.476, pravá strana po čp.4211 a 617 včetně).

Dne 11.04.2016 od 07:30 do 13:30Vypnutá oblast Distribuční trafostanice 9331 Modřice Dvůr les (za ČOV Modřice), tj.fa Kamis s.r.o., U jezu 1, p.Fila, p.Říha U jezu 481/7, Ústřední kontrolní a zkušební ústav U jezu 3.

 

Autor: DH / Datum vytvoření: 23. 3. 2016