Jste zde

Ostatní předpisy

- jsou vnitřní normativní akty s dlouhodobou platností u směrnic a krátkodobou u pokynů
- jsou vydané starostou města Modřice z iniciativy vlastní nebo pracovníka odpovídajícího
  za danou oblast
- jsou řazeny chronologicky dle data vydání vzestupně

12/2007 svobodný přístup k informacím
- účinnost od 01.01.2008
  Příloha č. 1 - sazebník úhrad
  Příloha č. 2 - vzor seznamu žádostí
  VZOR ŽÁDOSTI O INFORMACE
výroční zpráva za rok 2011 - svobodný přístup k informacím

8/2009 k aplikaci zákona o střetu zájmů 
- účinnost od 11.05.2009
  Příloha č. 1 - čestná prohlášení dle čl. 2 odst. 3
  Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů - k 05.09.2011

 8/2009 k aplikaci zákona o střetu zájmů 
- účinnost od 11.05.2009
  Příloha č. 1 - čestná prohlášení dle čl. 2 odst. 3
  Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů - k 05.09.2011