Jste zde

Rozpočet a hospodaření za rok 2017

Rozpočtový výhled na rok 2017 Rozpočtový výhled Komentář
     
  RO č.1 výhledu 2017 Komentář
     
Schválený rozpočet na rok 2017 Rozpočet odvětvový Investiční akce
  Rozpočet druhový Poskytnuté dotace
     
Rozpočtová opatření rozpočtu 2017 RO č. 1 - odvětvový Investiční akce
  RO č. 1 - druhový Poskytnuté dotace
    Komentář
  RO č. 2 - odvětvový Investiční akce
  RO č. 2 - druhový Poskytnuté dotace
    Komentář
  RO č. 3 - odvětvový Investiční akce
  RO č. 3 - druhový Poskytnuté dotace
    Komentář
  Investiční akce
  RO č. 4 - druhový Poskytnuté dotace
    Komentář
  RO č. 5 - odvětvový Investiční akce
  RO č. 5 - druhový Poskytnuté dotace
    Komentář
  RO č. 6 - odvětvový Investiční akce
  RO č. 6 - druhový Poskytnuté dotace
    Komentář
  Investiční akce
  RO č. 7 - druhový Poskytnuré dotace
    Komentář
  RO č. 8 - odvětvový Investiční akce
  RO č. 8 druhový Poskytnuté dotace
    Komentář
  RO č. 9 - odvětvový Investiční akce
  RO č. 9 - druhový Poskytnuté dotace
    Komentář
  RO č. 10 - odvětvový Investiční akce
  RO č. 10 - druhový Poskytnuté dotace
    Komentář

 

Schválený Závěrečný účet města Modřice za rok 2017

01. Závěrečný účet města za rok 2017

02. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

      Výkazy města k 31.12.2017     Rozvaha     Výkaz zisku a ztráty     Příloha     

                                                                            Přehled o peněžních tocích     Přehled o změnách kapitálu

                                                                            Fin 2-12

03. Výkazy příspěvkových organizací k 31.12.2017

            Mateřská škola -      Rozvaha     Výkaz zisku a ztráty     Příloha     Zpráva o výsledku VSK ze dne 20.12.2017

            Základní škola -       Rozvaha     Výkaz zisku a ztráty     Příloha     Zpráva o výsledku VSK ze dne 20.12.2017

04. Inventurní soupis zastaveného majetku k 31.12.2017

05. Inventurní soupis zůstatků bankovních účtů a hotovosti k 31.12.2017

06. Inventarizační zpráva za rok 2017

      Příloha 1_a     Příloha 1_b     Příloha 3     Příloha 4     Příloha 5     Příloha 6

07. Ukazatele k 31.12.2017

08. Finanční vypořádání přijatých dotací za rok 2017

09. Příloha k závěrečnému účtu za rok 2017

Autor: RM / Datum vytvoření: 18. 3. 2015