Jste zde

Veřejné zakázky

Město Modřice vyhlašuje architektonickou soutěž o návrh na "Víceúčelová sportovní hala Modřice".
Kompletní soutěžní podmínky jsou k dispozici na profilu zadavatele města Modřice, a to : https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-modrice_399/

Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele : http://mesto-modrice.profilzadavatele.cz

Vybavení objektu "Pasivního bytového domu pro seniory"  - výzva je zveřejněna  na http://mesto-modrice.profilzadavatele.cz/

Na profilu zadavatele byla zveřejněna doplňující infromace k veřejné zakázace. Více na  http://mesto-modrice.profilzadavatele.cz/

Město Modřice oznamuje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na "zřízení parkovacích stání na ulici Komenského".
Zadávací dokumentace včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele http://mesto-modrice.profilzadavatele.cz/

Město Modřice oznamuje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na "zřízení parkovacích stání na ulici Sadová".
Zadávací dokumentace včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele http://mesto-modrice.profilzadavatele.cz/

Město Modřice oznamuje  zadání veřejné zakázky zadané v souladu s ustanovením  §23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na "Poskytnutí úvěru ve výši 45 mil. Kč na financování výstavby pasivního bytového domu pro seniory.
Smlouva byla uzavřena s obchodní firmou: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ 45244782. Podrobnější informace a text smlouvy je k dispozici  na http://mesto-modrice.profilzadavatele.cz  

Stránky