Jste zde

Zastupitelstvo 17/2014

8. 9. 2014 - 00:00

Pozvánka

Zápis  a  Usnesení

Program:  

         Úvod
1)      Zpráva starosty o činnosti úřadu  dokument
2)      Kontrola uložených úkolů  dokument
3)      Projednání majetkových transakcí  dokument
4)      Projednání hospodaření města
         4.1. Zpráva o hospodaření města v období 1-7/2014  dokument
         4.2. Plnění rozpočtu města v roce 2014  dokument
         4.3. Rozpočtové opatření platů č. 2/2014  dokument
'        4.4. Rozpočtové opatření sociálního fondu č. 1/2014 dokument
        4.5. Rozpočtové opatření č. 6/2014 rozpočtu města  dokument
5)      Nástin rozpočtu na rok 2015  dokument
6)      Zprávy o činnosti výborů
         6.1. Zpráva z činnosti Finančního výboru  dokument
         6.2. Zpráva z činnosti Kontrolního výboru dokument
7)      Změna zřizovací listiny Základní školy Modřice  dokument
8)      Různé, diskuse  dokument
9)      Hodnotící zpráva volebního období 2010-2014  dokument
         Závěr