Jste zde

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci

Bude probíhat ve dvou etapách:

  • Etapa 1: 14.09.2020 - 20.09.2020
  • Etapa 2: 21.09.2020 - 27.09.2020  
     

Místo: 

na silnici: č. III/15280 ul. Brněnská, Benešova, Nádražní, Husova ve městě Modřice

na silnici: č. III/15278 ul. Komenského, nám. Svobody ve městě Modřice

na silnici: č. II/152 v k.ú. Modřice

na silnici: č. III/15268 ul. Brněnská ve městě Modřice

na místní komunikaci: ul. Benešova, Tyršova va městě Modřice
                                     v místě před křižovatkou se silnicí č. III/4175

na účel. komunikaci: na pozemku p.č. 4/8 a p.č. 4/1, vše v k.ú Blažovice

 

Dopravní značení a objízdná trasa - ZAKRESLENÍ V MAPÁCH: OTEVŘÍT