Jste zde

Zpravodaj v roce 2013

 termíny uzávěrky - vždy poslední den v měsíci, pro dotazy už 20. kalendářní den
kontakt pro příspěvky - radnice (viz tiráž), barva - zelená
složení Redakční rady:
   Kateřina Koubková (předseda) - Daniel Cetl (leden-duben), Miroslav Hájek, Jan Mareček, Zuzana Rouzková (leden-říjen), Eva Strnadová (listopad-prosinec), Lenka Ventrubová, Vlasta Zápecová
Mirka Nováková - tiskárna Poring
Lenka Ventrubová - informace radnice a kontakt pro příspěvky

měsíc

RR

editor

 stran

 inzerce

 

poznámka

01  7.1. Zápecová

 48

 11

 

 barva - ZELENÁ

02

 4.2

Mareček

 32 

 16

 

 

03

 4.3

Rouzková

 36

 13

 

 informace o třídění odpadu

04

 8.4

Cetl

 64

 25

 

 jízdní řády

05

 6.5.

Hájek

 48

 24

 

 

06

 3.6.

Koubková

 44

 14

 

 

0708

15.7.

Mareček

 48

 14

 

 

09

 2.9.

Zápecová

 40

 20

 

 plakát na Svatováclavské hody

10

7.10.

Rouzková

 56

 22

 

 rozpočet

11

4.11.

Hájek

 48

 23

 

 anketa - hody

12

2.12.

Koubková

 40

 16

 

 plakáty na plesy

 

 

celkem stran

504

 

 

 

Autor: LeV / Datum vytvoření: 8. 1. 2014