Jste zde

Zpráva o uplatňování ÚP Modřice a pokyny pro zpracování změny č. 1 ÚP Modřice

Schváleno  Zastupitelstvem města Modřice dne 08.03.2021

Autor: KvH / Datum vytvoření: 22. 10. 2021