Jste zde

Zasedání zastupitelstva 8/2016-zrušeno pro neschválení programu ZMM

6. 6. 2016
Pozvánka: 

Program: Úvod
       1) Zpráva starosty o činnosti úřadu dokument
       2) Kontrola uložených úkolů dokument  dokument  dokument
       3) Komplexní zpráva o současné situaci v lokalitě „Primál“ dokument
       4) Projednání hospodaření města za rok 2015
            4.1 Zpráva auditorky o výsledku hospodaření města v roce 2015  dokument
            4.2 Schválení účetní závěrky roku 2015  dokument
            4.3 Schválení závěrečného účtu za rok 2015  dokument
       5) Projednání majetkových transakcí  dokument
       6) Zpráva o hospodaření města v roce 2016
            6.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-4/2016  dokument
            6.2 Rozpočtové opatření č. 3/2016  dokument
            6.3 Stanovení pololetních odměn členům výborů  dokument
       7) Zprávy z činnosti výborů\
           7.1 Zpráva z činnosti Finančního výboru  dokument
            7.2 Zpráva z činnosti Kontrolního výboru dokument     
       8) Obecně závazná vyhláška o dodržování nočního klidu  dokument
       9) Různé, diskuse  dokument
           Závěr

Autor: DH / Datum vytvoření: 27. 5. 2016