Jste zde

Zasedání zastupitelstva 6/2015

7. 12. 2015
Kde: 
Zasedací síň modřické radnice
Pozvánka: 

Pozvánka

Zpráva starosty

Program: Úvod
1)      Zpráva starosty o činnosti úřadu  dokument
2)      Kontrola uložených úkolů  dokument
3)      Projednání majetkových transakcí  dokument
4)      Projednání hospodaření města v roce 2015
         4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-10/2015  dokument
         4.2 Rozpočtové opatření platů č. 4/2015  dokument
         4.3 Rozpočtové opatření č. 5/2015  dokument
5)      Schválení členských příspěvků DSO Šlapanicko na rok 2016  dokument
6)      Projednání rozpočtu města na rok 2016
         6.1 Rozpočet platů zaměstnanců města Modřice  dokument
         6.2 Projednání rozpočtu Sociálního fondu města Modřice  dokument
         6.3 Projednání zařazení dotací a příspěvků organizacím do rozpočtu města Modřice na rok 2016  dokument
         6.4 Projednání zařazení investičních akcí do rozpočtu města na rok 2016  dokument
         6.5 Projednání rozpočtu města Modřice na rok 2016  dokument
         6.6 Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím dokument
7)      Projednání rozpočtových výhledů
         7.1 Rozpočtové opatření č. 1/2017 rozpočtového výhledu na rok 2017   dokument
         7.2 Rozpočtový výhled na rok 2018  dokument
8)      Zprávy z Finančního výboru
         8.1 Zpráva z činnosti Finančního výboru  dokument
         8.2 Projednání pololetních odměn členům Finančního výboru  dokument
9)      Zprávy z Kontrolního výboru 
         9.1 Zpráva z činnosti Kontrolního výboru  dokument
         9.2 Projednání pololetních odměn členům Kontrolního výboru  dokument
10)  Projednání plánu činnosti orgánů města Modřice v roce 2016  dokument
11)  Různé, diskuse  dokument  dokument
       Závěr

Autor: administrator / Datum vytvoření: 31. 12. 2015