Jste zde

Zasedání zastupitelstva 18/2018

3. 9. 2018
Pozvánka: 
Zápis: 
Usnesení: 

 

 

            

    Úvod  dokument
1. Zpráva starosty o činnosti úřadu
2. Kontrola uložených úkolů  dokument
3. Projednání majetkových transakcí 
    - prodej pozemku par. č. 2025/27
    - směna pozemku par. č. 1624/5 za pozemek par. č. 2092/1, 2092/5
    - prodej  části pozemku par. č. 2025/1
    - prodej pozemku par. č. 2485/91, 2485/92 a 2485/93
    - prodej části pozemku par. č. 2485/31
4. Projednání hospodaření města
    4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-7/2018  dokument
    4.2 Projednání žádostí o dotace z rozpočtu města  dokument
    4.3 Rozpočtové opatření č. 3/2018  dokument
    4.4 Rozpočtové opatření č. 4/2018  dokument
5. Projednání úvěru na výstavbu Víceúčelové sportovní haly  dokument
    5.1 Projednání nabídek na úvěr dokument  dokument
    5.2 Projednání smlouvy na úvěr  dokument  dokument  dokument
6. Zprávy z činnosti výborů
    6.1 Zpráva z činnosti FV  dokument
    6.2 Zpráva z činnosti KV dokument  dokument
7. Různé, diskuse dokument
8. Hodnotící zpráva volebního období 2014-2018      
    Závěr

 

Zápis a Usnesení budou vloženy po jejich vypracování.

Autor: MN / Datum vytvoření: 24. 8. 2018