Jste zde

Zasedání zastupitelstva 16/2014

9. 6. 2014
Kde: 
Velká zasedací místnost na radnici

Program:  Úvod

1)      Zpráva starosty o činnosti úřadu
2)      Kontrola uložených úkolů text
3)      Volba přísedících u Okresního soudu Brno-venkov  text
4)      Projednání hospodaření města za rok 2013
4.1. Zpráva auditorky o výsledku hospodaření města v roce 2013  text
4.2. Schválení účetní závěrky roku 2013  text
4.3. Schválení závěrečného účtu města za rok 2013  text
5)      Projednání majetkových transakcí text
6)      Projednání hospodaření města v roce 2014
6.1. Zpráva o hospodaření města v období 1 - 4/2014  text
6.2. Stanovení pololetních odměn členům výborů  text
6.3. Rozpočtové opatření č. 4/2014  text
6.4. Rozpočtové opatření platů 1/2014  text
6.5. Rozpočtové opatření č. 5/2014  text
7)      Zprávy z činnosti výborů
7.1. Zpráva z činnosti Finančního výboru  text
7.2. Zpráva z činnosti Kontrolního výboru  text
8)      Různé, diskuse  text
Závěr

Autor: LeV / Datum vytvoření: 9. 6. 2014