Jste zde

Zasedání zastupitelstva 14/2017

 

 

Úvod
         1) Zpráva starosty o činnosti úřadu
         2) Kontrola uložených úkolů  Dokument
         3) Víceúčelová sportovní hala  Dokument
         4) Informace o průběhu projekčních prací PPO Modřice  Dokument
         5) Projednání majetkových transakcí  Dokument
         6) Projednání hospodaření města v roce 2017
               6.1 Zpráva o hospodaření města v období 1 – 7/2017  Dokument
               6.2 Projednání RO č. 4/2017  Dokument
               6.3 Rozpočtové opatření č. 5/2017  Dokument
               6.4 Smlouva o přezkumu hospodaření na rok 2017 a 2018  Dokument
         7) Projednání členských příspěvků DSO Šlapanicko na rok 2018  Dokument
         8) Projednání přípravy OZV města
               8.1 Projednání návrhů na novelizaci OZV č. 2/2012  Dokument
               8.2 Projednání návrhů na novelizaci OZV č. 2/2013  Dokument
        9) Zprávy z činnosti výborů
               9.1 Zpráva z činnosti FV  Dokument
               9.2 Zpráva z činnosti KV  Dokument
      10) Projednání petice pro zachování ZÚR JmK  Dokument
      11) Projednání financování IDS JmK pro rok 2018  Dokument
      12) Schválení složení inventarizačních komisí  Dokument
      13) Různé, diskuse  Dokument
             Závěr

 

Autor: MV / Datum vytvoření: 24. 8. 2017