Jste zde

Zasedání zastupitelstva 12/2017

6. 3. 2017
Kde: 
Velká zasedací místnost
Pozvánka: 

 

Úvod

       1) Zpráva starosty o činnosti úřadu  dokument
       2) Projednání stanovených úkolů dokument
       3) Bezpečnostní situace města
            3.1 Zpráva obvodního oddělení PČR Rajhrad za rok 2016  dokument
            3.2 Výroční zpráva MP Modřice za rok 2016 dokument
       4) Zpráva o provozu, hospodaření a využívání PBDS v roce 2016  dokument
       5) Projednání hospodaření města v roce 2016
            5.1 Rozpočtové opatření č. 7/2016  dokument
            5.2 Procentuální plnění rozpočtu v roce 2016  dokument
            5.3 Výsledky inventarizace majetku k 31. 12. 2016
       6) Projednání majetkových transakcí  dokument
       7) Upřesnění rozpočtu města na rok 2017
            7.1 Dopřesnění rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 1/2017  dokument
            7.2 Schválení smluv o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč  dokument
       8) Projednání OZV  dokument
        9) Zpráva z činnosti FV  dokument
       10) Zprávy z činnosti KV  dokument
       11) Různé, diskuse  dokument
             Závěr

 

Autor: DH / Datum vytvoření: 24. 2. 2017