Jste zde

Zasedání zastupitelstva 1/2014

6. 11. 2014
Kde: 
Velká zasedací místnost na radnici
Pozvánka: 

Program:           Zahájení

1)       Úvod
1.1     Předání osvědčení o zvolení zastupitelům
1.2     Volba zapisovatelky
1.3     Volba dvou ověřovatelů zápisu
2)       Zákonné formality zasedání
2.1 Složení slibu zastupitele
2.2 Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Modřice
3)       Projednání a schválení jednacího řádu ustavujícího Zastupitelstva města Modřice  dokument
4)       Projednání a schválení volebního řádu  dokument
5)       Volba návrhové a volební komise
6)       Provedení volby starosty, místostarostů, radních a předsedů výborů dle schváleného volebního řádu
7)       Ostatní zákonné náležitosti
7.1 Volba obřadníků
7.2  Pověření k zastupování města v Dozorčí radě Sdružení obcí a měst Jižní Moravy
7.3  Pověření k zastupování města v Představenstvu Vírského oblastního vodovodu
7.4  Pověření k zastupování města ve Správní radě Cyklostezky Brno-Vídeň
7.5   Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva  dokument
7.6     Prohlášení kontinuity místní legislativy
7.7   Nástin další činnosti orgánů města
8)       Schválení cenové nabídky na nákup pozemku par. č. 1451/7 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  dokument
9)       Různé - diskuse
10)    Schválení usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Modřice

Autor: LeV / Datum vytvoření: 6. 11. 2014