Jste zde

Zasedání zastupitelstva 11/2016

5. 12. 2016
Kde: 
Velká zasedací místnost
Pozvánka: 
Zápis: 
Usnesení: 

 

 

Program:

           Úvod
       1) Zpráva starosty o činnosti úřadu  dokument
       2) Kontrola uložených úkolů  dokument
       3) Projednání majetkových transakcí  dokument
       4) Projednání hospodaření města v roce 2016
            4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-10/2016  dokument
            4.2 Rozpočtové opatření platů č. 1/2016  dokument
            4.3 Rozpočtová opatření  č. 5/2016 a č. 6/2016 dokument
       5) Projednání rozpočtu města na rok 2017
            5.1 Rozpočet sociálního fondu města Modřice pro rok 2017  dokument
            5.2 Zařazení dotací a příspěvků organizacím do rozpočtu města Modřice na rok 2017  dokument
            5.3 Zařazení investičních akcí do rozpočtu města Modřice pro rok 2017  dokument
            5.4 Projednání rozpočtu města Modřice na rok 2017  dokument
            5.5 Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím  dokument
       6) Projednání rozpočtových výhledů
            6.1 Rozpočtové opatření č. 1/2018 rozpočtového výhledu na rok 2018  dokument
            6.2 Rozpočtový výhled na rok 2019  dokument
       7) Změna zřizovací listiny Městského Muzea Modřice  dokument
       8) Projednání OZV
            8.1 OZV o místních poplatcích  dokument
            8.2 OZV pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranství  dokument
            8.3 OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o nočním klidu  dokument
       9) Zpráva z Finančního výboru
            9.1 Zpráva z činnosti FV  dokument
            9.2 Projednání pololetních odměn členům FV  dokument
       10) Zprávy z Kontrolního výboru
            10.1 Zpráva z činnosti KV  dokument
            10.2 Projednání pololetních odměn členům KV  dokument
       11) Projednání plánu činnosti orgánů města Modřice v roce 2017  dokument
       12) Různé, diskuse  dokument
             Závěr

 

Autor: DH / Datum vytvoření: 24. 11. 2016