Jste zde

7. řádné veřejné zasedání zastupitelstva města Modřice

26. 2. 2024
Kde: 
Velká zasedací místnost

          

Úvod

1) Zpráva starosty dokument

2) Kontrola uložených úkolů dokument

3) Bezpečnostní situace města 

    3.1  Zpráva obvodního oddělení PČR Rajhrad za rok 2023 dokument

    3.2  Výroční zpráva MP Modřice za rok 2023 dokument

4) Zpráva o provozu, hospodaření a využívání PBDS v roce 2023 dokument

5) Zpráva o provozu, hospodaření a využívání MHM v roce 2023  dokument dokument

6) Projednání hospodaření města v roce 2023

     6.1  Rozpočtové opatření č. 17_2023  dokument

     6.2  Procentuální plnění rozpočtu v roce 2023 dokument

7) Projednání majetkových transakcí 

     7.1 Lesy ČR - pozemek pc_2137  

     7.2 nabytí Bobrava pčp1605-2  

     7.3 převod pozemků ze statutárního města Brna 

8) Upřesnění rozpočtu  města v roce 2024

     8.1a  Odměny neuvolněných členů zastupitelstva  dokument dokument dokument dokument

     8.1b  Návrh na ošatné dokument dokument dokument

     8.2 Projednání rozpočtového opatření č. 1/2024  dokument

     8.3 Projednání rozpočtového opatření č. 2/2024  dokument

     8.4 Projednání rozpočtového opatření č. 3/2024  dokument

     8.5  Schválení smluv  o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč  dokument

9) Zpráva o činnosti FV dokument  dokument

10) Zpráva o činnosti KV  dokument

11) Vydání OZV č. 1/2024 o nočním klidu  dokument

12) Různé, diskuze  

     12.1 Prezentace - Jednotný vizuální styl dokument

     12.2  Zvolení zástupce města na členskou schůzi Virského oblastního vodovodu dokument

     12.3 Spolek Pro Modřice z.s. - Finanční podpora spolku dokument

 Závěr    

Autor: MN / Datum vytvoření: 16. 2. 2024