Jste zde

6. řádné veřejné zasedání zastupitelstva města Modřice

4. 12. 2023
Kde: 
Velká zasedací místnost
Pozvánka: 

Úvod

1) Zpráva starosty dokument

     2) Kontrola uložených úkolů dokument

     3) Projednání majetkových transakcí dokument

     4) Projednání hospodaření města v roce 2023

       4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-10/2023 dokument  dokument

       4.2 Projednání rozpočtového opatření č. 13/2023  dokument

       4.3 Projednání rozpočtového opatření č. 14/2023  dokument

       4.4 Projednání rozpočtového opatření č. 15/2023  dokument

       4.5 Projednání rozpočtového opatření č. 16/2023  dokument

       4.6 Stanovení pololetních odměn členům výborů ZMM  dokument

      4.7 Stanovení pololetních odměn členům komisí RMM  dokument

     5) Projednání rozpočtu města na rok 2024

      5.1 Projednání a schválení rozpočtu sociálního fondu města Modřice na rok 2024  dokument

      5.2 Zařazení dotací a příspěvků organizacím do rozpočtu města Modřice na rok 2024  dokument 

      5.3 Zařazení investičních akcí do rozpočtu města Modřice na rok 2024 dokument

      5.4 Projednání návrhu rozpočtu města Modřice na rok 2024  dokument

      5.5 Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím  dokument

     6) Projednání střednědobého výhledu rozpočtu města Modřice na období 2025-2026  dokument

     7) Návrh OZV 2/2023, o místních poplatcích dokument  dokument dokument

      8) Projednání plánu činnosti orgánů města Modřice v roce 2024 dokument

      9) Zprávy z FV dokument

     10) Zprávy z KV  dokument 

     11) Různé, diskuse  dokument dokument

 Závěr    

Autor: JV / Datum vytvoření: 22. 11. 2023