Jste zde

4. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice

Úvod

1) Zpráva starosty o činnosti úřadu
2) Zpráva o plnění uložených úkolů "příloha"
3) Projednání hospodaření města za rok 2022
3.1 Zpráva auditorky o výsledku hospodaření města v roce 2022 "dokument"

3.2 Schválení účetní závěrky roku 2022 "dokument"
3.3 Schválení závěrečného účtu za rok 2022 "dokument"
4) Projednání majetkových transakcí  "dokument"
5) Projednání hospodaření města v roce 2023
5.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-4/2023 "dokument" "dokument"
5.2 Rozpočtové opatření č. 5/2023 "dokument"
5.3 Rozpočtové opatření č. 6/2023 "dokument"
5.4 Rozpočtové opatření č. 7/2023 "dokument"
5.5 Schválení poskytnutí daru MS Modřice 
5.6 Rozpočtové opatření č. 8/2023 dokument
5.7 Schválení darovací smlouvy dokument
5.8 Poskytnutí dotace spolku Atraps z.s. "dokument"
5.9 Stanovení pololetních odměn členům výborů ZMM "dokument"
5.10 Stanovení pololetních odměn členům komisí RMM "dokument"
6) Zpráva o činnosti FV "dokument"
7) Zpráva o činnosti KV
8) Různé, diskuse "dokument" "dokument" "dokument"

Závěr

Autor: VL / Datum vytvoření: 22. 5. 2023