Jste zde

3. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice

6. 3. 2023
Kde: 
Velká zasedací místnost na radnici
Pozvánka: 

       

 

 

Úvod

 1. Zpráva starosty o činnosti úřadu
 2. Projednání a schválení jednacího řádu ZMM pro volební období 2022 – 2026 "dokument"
 3. Kontrola uložených úkolů
 4. Bezpečnostní situace města
  1. Zpráva obvodního oddělení PČR Rajhrad za rok 2022 "dokument"
  2. Výroční zpráva MP Modřice za rok 2022 "dokument"
 5. Zpráva o provozu, hospodaření a využívání PBDS v roce 2022 "dokument"
 6. Zpráva o provozu, hospodaření a využívání MHM v roce 2022 "dokument"
 7. Projednání hospodaření města v roce 2022
  1. Rozpočtové opatření č.12_2022 "dokument"
  2. Procentuální plnění rozpočtu v roce 2022 "dokument"
 8. Projednání majetkových transakcí "dokument"
 9. Upřesnění rozpočtu města v roce 2023
  1. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva "dokument" 
  2. Projednání rozpočtového opatření č. 1/2023 "dokument"
  3. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2023 "dokument"
  4. Projednání rozpočtového opatření č. 3/2023 "dokument"
  5. Projednání rozpočtového opatření č. 4/2023 "dokument"
  6. Schválení smluv o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč
 10. Zpráva o činnosti FV "dokument"
 11. Zpráva o činnosti KV "dokument"
 12. Zpráva o postupu prací na návrhu Změny č. 1 ÚP Modřice "dokument"
 13. Různé, diskuze "dokument"

Závěr

 

 

 

Autor: JV / Datum vytvoření: 24. 2. 2023