Jste zde

2. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva

10. 12. 2018
Pozvánka: 

 

 

 Zahájení

    Úvod

1) Projednání a schválení Jednacího řádu ZMM pro volební období 2018-2022  dokument

2) Kontrola úkolů  dokument

3) Projednání a schválení složení KV a FV 

4) Projednání majetkových transakcí

- Směna části pozemků p.č. 154,156, 2025/1 při nám. Svobody

- Vypořádání části pozenků p.č. 2102/2 a 1741

- Připomínky k užívání pozemků p.č. 39/11 a 49/1

- Uložení skrývky ornice na pozenky města

5)   Projednání hospodaření města v roce 2018

      5.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-10/2018  dokument  dokument

      5.2 Projednání odměn členům výborů ZMM a komisí RMM  dokument

      5.3 Rozpočtové opatření č. 6/2018  dokument

      5.4 Rozpočtové opatření č.7/2018  dokument

6)   Projednání rozpočtu města na rok 2019

      6.1 Jmenovité schválení odměn neuvolněným zastupitelům  dokument

      6.2 Projednání a schválení rozpočtu sociální fondu města Modřice na rok 2019  dokument

      6.3 Zařazení dotací a příspěvků organizacím do rozpočtu města na rok 2019  dokument

      6.4 Zařazení investičních akcí do rozpočtu města na rok 2019  dokument

      6.5 Projednání  a schválení rozpočtu města Modřice na rok 2019  dokument

      6.6 Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím  dokument

7)    Projednání střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2020-2021  dokument

8)    Projednání strategického plánu rozvoje sportu města Modřice 2018-2025  dokument

9)    Projednání OZV

       9.1 OZV o konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích  dokument

10)  Projednání uspořádání architektonické soutěže na rekonstrukci a využití objektu nám. Svobody 171  dokument

11)  Jmenování zástupců města do školské rady  dokument

12)  Projednání plánu činnosti orgánů města v roce 2019  dokument

13)  Různé, diskuse  dokument

       Závěr

 

Autor: MN / Datum vytvoření: 30. 11. 2018