Jste zde

16. veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice

6. 12. 2021
Kde: 
velká zasedací místnost Městského úřadu Modřice

Úvod

 1. Zpráva starosty o činnosti úřadu

 2. Kontrola uložených úkolů  dokument  dokument  dokument

 3. Projednání majetkových transakcí  dokument

 4. Projednání hospodaření města v roce 2021

  4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-10/2021  dokument  dokument

  4.2 Projednání rozpočtového opatření č. 9/2021  dokument, 10/2021  dokument, 11/2021  dokument

  4.3 Projednání rozpočtového opatření č. 12/2021  dokument

  4.4 Stanovení pololetních odměn členům výborů ZMM  dokument

  4.5 Stanovení pololetních odměn členům komisí RMM dokument

     5)   Projednání členství města Modřice v Euroregionu Pomoraví dokument  dokument  dokument dokument

     6)   Projednání rozpočtu města na rok 2022

            6.1 Rozpočet sociálního fondu města Modřice pro rok 2022  dokument

           6.2 Zařazení dotací a příspěvků organizacím do rozpočtu města Modřice na rok 2022  dokument

            6.3 Zařazení investičních akcí do rozpočtu města Modřice na rok 2022  dokument

            6.4 Projednání návrhu rozpočtu města Modřice na rok 2022  dokument

            6.5 Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím  dokument

     7)   Projednání střednědobého výhledu rozpočtu města Modřice na období 2023-2024  dokument

     8)   Projednání zřizovací listiny ZŠ Modřice  dokument

     9)   Projednání OZV  dokument

   10)   Zpráva z činnosti FV  dokument

   11)   Zpráva z činnosti KV dokument  dokumendokumendokument

   12)   Projednání plánu činnosti orgánů města Modřice v roce 2022  dokument

   13)   Různé, diskuse  dokument  dokument  dokument  dokument   dokument  dokument

            Závěr

Autor: MN / Datum vytvoření: 26. 11. 2021