Jste zde

1. ustavující Zastupitelstvo města Modřice

 

 

                   

                   Zahájení

 1) Úvod          

      1.1 Předání zastupitelům osvědčení o zvolení

      1.2 Volba zapisovatelky

      1.3 Volba dvou ověřovatelů zápisů

2) Zákonné formality zasedání

       2.1 Složení slibu zastupitele

       2.2 Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Modřice

3) Projednání a schválení jednacího řádu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Modřice  dokument

4) Projednání a schválení volebního řádu  dokument

5)   Volba volební komise

6)   Provedení volby Rady města Modřice a předsedů ustanovených výborů dle schváleného      volebního řádu

      6.1 Volba starosty

      6.2 Volba uvolněného místostarosty

      6.3 Volba neuvolněného místostarosty

      6.4 Volba 1. radního

      6.5 Volba 2. radního

      6.6 Volba předsedy KV

      6.7 Volba předsedy FV

 7)   Ostatní zákonné náležitosti

      7.1 Volba obřadníků

      7.2 Pověření k zastupování města v Dozorčí radě Sdružení obcí a měst Jižní Moravy

      7.3 Pověření k zastupování města v Představenstvu Vírského oblastního vodovodu

      7.4 Pověření k zastupování města ve správní radě Cyklostezky brno-Vídeň

      7.5 Projednání odměn neuvolněným členům zastupitelstva  dokument

      7.6 Projednání náhrad neuvolněným členům zastupitelstva  dokument

      7.7 Prohlášení kontinuity místní legislativy

      7.8 Nástin další činnosti orgánů města

  8)   Různé, diskuze

                   Závěr

 

 

Autor: LK / Datum vytvoření: 26. 10. 2018