Jste zde

1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Modřice

19. 10. 2022
Kde: 
Velká zasedací místnost na radnici
Pozvánka: 

 

 

 

        

                   Zahájení

                        1)    Úvod

                               1.1 Předání osvědčení o zvolení zastupitelům

                               1.2 Volba zapisovatelky

                               1.3 Volba dvou ověřovatelů zápisů

                        2)   Zákonné formality ustavujícího zasedání ZMM

                              2.1 Složení slibu zastupitele

                              2.2 Schválení programu ustavujícího zasedání ZMM

                        3)   Projednání a schválení jednacího řádu ustavujícího zasedaní ZMM  dokument

                        4)   Projednání a schválení volebního řádu  dokument

                        5)   Volba volební komise

                        6)   Provedení volby Rady města Modřice a předsedů ustanovených výborů dle schváleného volebního

                              řádu

                              6.1 Volba starosty

                              6.2 Volba uvolněného místostarosty

                              6.3 Volba neuvolněného místostarosty

                              6.4 Volba 1. radního

                              6.5 Volba 2. radního

                              6.6 Volba předsedy KV

                              6.7 Volba předsedy FV

                        7)   Ostatní zákonné náležitosti

                              7.1 Volba obřadníků

                              7.2 Pověření k zastupování města v Dozorčí radě Euroregionu Pomoraví

                              7.3 Pověření k zastupování města v Představenstvu Vírského oblastního vodovodu

                              7.4 Pověření k zastupování města ve Správní radě Cyklostezky Brno-Vídeň

                              7.5 Pověření k zastupování města v Dobrovolném svazku obcí Šlapanicko

                              7.6 Ustanovení hlavního koordinátora pro jednání o protipovodňových opatřeních a   

                                    záplavovém území města Modřice

                             7.7 Ustanovení určeného zastupitele pro zpracování změny č. 1 ÚP Modřice

                            7.8 Pověření zastupitele k zastupování města na pozici starosty Honebního    

                                 společenstva Modřice

                            7.9 Jmenování zástupců města do Školské rady  dokument

                           7.10 Projednání odměn neuvolněným členům ZMM

                          7.11 Projednání náhrad neuvolněným členům ZMM  dokument

                          7.12 Projednání kontinuity místní legislativy

                          7.13 Nástin další činnosti orgánů města      

                     8)   Různé, diskuze

                            Závěr

 

Autor: DH / Datum vytvoření: 11. 10. 2022