Jste zde

Záměr pronájmu sportovního areálu

Datum publikace: 
20. 11. 2019

 

 

Město Modřice ve smyslu  § 39 odst. 1  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

                                ZVEŘEJŇUJE ZÁMĚR

     P R O N Á J M U   S P O R T O V N Í H O  A R E Á L U

 

Sportovní areál se nachází na pozemcích parc. č. 912, 913, 914, 916, 917, 915/2 a 915/3 v k.ú. Modřice, při ulici Benešova v Modřicích a jeho součástí je:

 

a) nově zbudovaná Městská hala Modřice (v níž je možno si pronajmout až 3 herní plochy, zrcadlový sál, síň slávy, ubytovací prostory)

b) venkovní hřiště s umělým povrchem, které je v zimním období opatřeno nafukovací halou

c) ledová plocha v zimním období

d) tři kurty

 

Ceny pronájmu jednotlivých ploch se řídí platným ceníkem  dostupným na webu města.

Zájemci mohou své nabídky na pronájem uvedených jednotlivých ploch sportovního areálu zasílat elektronicky na adresu podatelna@mesto-modrice.cz poštou či osobně doručit na adresu Městského úřadu Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice.

Bližší informace o předmětu pronájmu, podmínkách a o obsazenosti areálu (volných hodinách) poskytne Ing. Petr Jahoda, tel. 603 808 048, petr.jahoda@mesto-modrice.cz

 

Zveřejnění záměru pronájmu areálu bylo schváleno Radou města Modřice dne 19.11.2019.

 

Modřice, 20.11.2019

 

Ing. Josef Šiška, v.r.                                                                                

starosta města

 

 

 

 

Autor: MN / Datum vytvoření: 20. 11. 2019